Raadpleging enkel na afspraak!

  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Voormiddag Consultatie
Privé
Adegem
Consultatie
Privé
Adegem
Consultatie
AZ Alma
Operatiedag
AZ Alma
Consultatie
AZ Alma
Namiddag Consultatie
Privé
Adegem
  Consultatie
AZ Alma
Operatiedag
AZ Alma
Consultatie
Privé
Adegem
Avond Consultatie
Privé
Adegem
  Consultatie
Privé
Adegem
   
- Vanaf 05/12/2022 schakelt AZ Alma over naar een nieuw afsprakensysteem.
    Volg hiervoor de link via de rode knop.
    U zal geen herinneringsmails meer ontvangen, wel een sms.
- U kan online een afpraak via deze knop:
afspraak maken

- U kan telefonisch een afspraak maken, liefst tijdens de uren van de privé-consultaties
         privé-praktijk : 050/ 70 74 50
         AZ Alma Eeklo : 09/ 310 10 59

Nuttige informatie:

- In de privé-praktijk kan met Bancontact worden betaald, en geven we er ook de voorkeur aan.
- In het ziekenhuis wordt gewerkt met centrale inning en zal de factuur u later worden opgestuurd.

Gelieve minstens 24u op voorhand te verwittigen wanneer u uw afspraak niet kan nakomen.
Zoniet zal u een consultatie worden aangerekend.
Annuleren kan enkel telefonisch of via e-mail: fleur.demetsenaere@azalma.be.
Voicemailberichten worden niet beluisterd.

Info voor medisch afgevaardigden:

Medisch afgevaardigden: graag enkel via een afspraak, te maken via het secretariaat (050-70.74.50 tijdens de uren van de privé-consultatie)