Dr. De Metsenaere vormt samen met Dr. Michel Bafort (diensthoofd), Dr. Colmant Christine, Dr. Brack Karl, Dr Demaegd Heleen en Dr. Elisa De Bel een associatie.
In het weekend en tijdens verlofperiodes wordt er gewerkt met een wachtsysteem waarbij de wachtdoende gynaecoloog tot uw dienst zal staan.

Voor dringende verloskundige zaken kunt u zich steeds wenden tot de materniteit
09/310 18 14
Voor dringende gynaecologische zaken kunt u zich steeds wenden tot de spoedopname 09/310 17 05